Generalitati legislatie

Generalitati legislatie

1. Legislația cadru:
Nr.crt.    Nr. act    Titlu/conținut    Nr. Monitor Oficial
1    Legea 426/18/06/2001    aprobaraea OUG nr.78/2000, privind regimul deșeurilor     411/25/iulie/2001
2    HG. 856/2002     evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, incl. deșeurile periculoase    659/5/septembrie/2002
2. Legislația care se axează pe considerente tehnice:
 
2.1. Legislația care reglementează depozitarea deșeurilor:
Nr.crt.    Nr. act    Titlu/conținut    Nr. Monitor Oficial
1    HG. 162/2002    depozitarea deșeurilor    164/07/martie/2002
2    Ordin 867/2002    definirea criteriilor care trebuie împlinite de deșeuri pentru a se regăsi pe lista specifică a unui depozit și lista națională de deseuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri 2002.    848/25/noiembrie/2002
3    Ordin 1147/10/12/2002    aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, construirea, exploatarea, monitorizarea și închiderea depozitelor de deșeuri    150/07/martie/2003
2.2. Legislația care reglementează incinerarea deșeurilor:
 
Nr.crt.    Nr. act    Titlu/conținut    Nr. Monitorul Oficial
1    128/2002    incinerarea deșeurilor    160/06/martie/2002
2    1215/10/01/2003    aprobarea Normativului privind incinerarea deșeurilor    150/07/martie/2003
3. Legislația care reglementează situația unor deșeuri specifice
 
3.1. Ambalaje și deșeuri de ambalaje:
 
Nr.crt.    Nr. act    Titlu/conținut    Nr. Monitor Oficial
1    H.G. 349/11/04/2002     gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje     269/23/aprilie/2002
2    H.G. 899/10/06/2004    modificarea si completarea HG. nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje    601/05/iulie/2004
3    Ordin 1190/23/12/2002    procedura de raportare a datelor referitoare le ambalaje si deseuri de ambalaje    2/07/ianuarie/2003ABROGAT!!!
4    Ordin 880/20/12/2004    procedura de raportare a datelor referitoare le ambalaje si deseuri de ambalaje    55/17/ianuarie/2005
5    Ordin 338/13/08/2004    pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje    820/06/septembrie/2004
3.2. Gestionarea deșeurilor industriale:
 
Nr.crt.    Nr. act    Titlu/conținut    Nr. Monitor Oficial
1    Legea 465/18/07/2001    gestionarea deșeurilor industriale reciclabile    422/30/iulie/2001
2    O.U.G. 16/26/01/2001    gestionarea deșeurilor industriale reciclabile    66/02/iunie/2001
3    Legea 431/27/10/2003    aprobarea O.U.G. nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile    773/04/noiembrie/2003
4    H.G. 662/12/07/2001    gestionarea uleiurilor uzate    446/08/august/2001
5    H.G. 1159/02/10/2003    modificarea H.G. nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate    715/14/octombrie/2003
6    H.G. 1057/18/10/2001    regimul bateriilor și acumulatorilor care conțin substanțe periculoase    700/05/noiembrie/2001
7    H.G. 166/12/02/2004    pentru aprobarea proiectului Dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării    148/19/februarie/2004
8    H.G. 170/12/02/2004    gestionarea anvelopelor uzate    160/24/februarie/2004
9    H.G. 124/30/01/2003    prevenirea, reducerea, și controlul poluării mediului cu azbest    109/20/februarie/2003
10    H.G. 173/13/03/2000    reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și ale altor compuși similari    131/28/martie/2000
11    Ordin 751/23/11/2004    privind gestionarea deseurilor din industria dioxidului de titan    10/5/ianuarie/2005
12    H.G. 2293/9/12/2004    privind gestionarea deseurilor rezultate in urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase    1261/ 28/decembrie/2004
13    H.G. 2406/21/12/2004    privind gestionarea vehiculelor scoase din uz    32/11/ianuarie/2005
3.3. Legislația din domeniul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
 
Nr.crt.     Nr. act    Titlu/continut    Nr. Monitor Oficial
1    Legea 360/02/09/2003    regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase    635/05/septembrie/2003
2    Legea 91/18/03/2003    pentru aderarea României la Convenția privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998    199/27/martie/2003
3    H.G. 347/27/03/2003    restricționarea introducerii pe piață și a utilizării anumitor substanțe și preparate chimice periculoase     236/07/aprilie/2003
4    O.U.G. 200/09/11/2000    clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase    593 /22/noiembrie/2000
5    Legea 451/18/07/2001    pentru aprobarea OUG nr.200/2001    416/26/07/2000
6    H.G. 490/16/05/2002    pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.200/2000    356/28/05/2002
7    H.G. 92/23/01/2003    aprobarea normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor chimice periculoase    118/25/februarie/2003
8    H.G. 63/24/01/2002    privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum și inspecția și verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanțelor chimice     102/06/februarie/2002
9    O.G. 89/30/08/1999    privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care depreciaza stratul de ozon, aprobata prin Legea 159/2000     423/31/08/1999
10    Legea 159/03/10/2000    pentru aprobarea O.G. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon    486/05/10/2000
11    O.G. 506/17/09/1996    pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităților de import și export cu substanțe, produse și echipamente înscrise în anexele Protocolului de la Montreal privind substanțele care epuizeaza stratul de ozon    234/27/09/1996
Romania accepta acquis-ul comunitar privind Capitolul 22 - Protectia mediului inconjurator, in vigoare la data de 31 decembrie 2000.

Romania si-a asumat unilateral data de 1 ianuarie 2007 ca ipoteza de lucru pentru incheierea pregatirilor de aderare la Uniunea Europeana.

Romania va implementa acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului pana la data aderarii, cu exceptia urmatoarelor acte comunitare:

Calitatea aerului:
Directiva Consiliului nr. 94/63/EC privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 3 ani, pana in anul 2010.
Managementul deseurilor:
·         Directiva Consiliului nr.94/62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 3 ani, pana in anul 2010.
·         Directiva Consiliului nr.99/31/EC privind depozitarea deseurilor, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 10 ani, pana in anul 2017.
·         Directiva Consiliului nr.2000/76/EC privind incinerarea deseurilor, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 3 ani, pana in anul 2010.
Calitatea apei:
·         Directiva nr.91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 15 ani, pana in anul 2022.
·         Directiva nr.98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 15 ani, pana in anul 2022.
·         Directiva nr.76/464/EEC privind descarcarea substantelor periculoase (si a celor 7 directive fiice), pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 8 ani, pana in anul 2015.
·         Directiva nr.91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 7 ani, pana in anul 2014.
Controlul poluarii industriale si managementul riscului:
·         Directiva Consiliului nr.96/61/EC privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC), pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 8 ani, pana in anul 2015.
·         Directiva Consiliului nr.1999/13/EC privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor in anumite activitati si instalatii (COV), pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 8 ani, pana in anul 2015.
·         Directiva Consiliului nr.88/609/EEC privind limitarea emisiilor de poluanti specifici in atmosfera prin instalatii mari de ardere (LCP), pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 5 ani, pana in anul 2012.


Opinii utilizatori
Nu exista nici o opinie a utilizatorilor referitoare la acest produs!


Adauga opinia ta:
Nume:


Email:


Localitate:


Continut:


Rating:
1    2    3    4    5   

Pentru a ne proteja de SPAM te rugam sa rezolvi urmatoarea adunare:
Introdu raspunsul aici: